Lidé, se kterými se u nás budete setkávat

 

MUDr. Lukáš Eimer

Za působení na dětském oddělení v Náchodě (2006 – 2009), kde získal nemalou část pediatrických znalostí, se účastnil ústavních pohotovostních služeb a LSPP. Po změně místa působení na Dětskou kliniku FN Hradec Králové (2009 – dosud) se zaměřil na pediatrickou intenzivní péči a účastní se služeb na Jednotce intenzivní a resuscitační péče pro kojence a větší děti. Úspěšně složil 2 atestace (obor Dětské lékařství a obor Praktické lékařství pro děti a dorost). Na Dětské klinice vede poradnu pro domácí umělou plicní ventilaci. V letech 2011 až 2014 byl učitelem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde se mimo jiné podílel na výuce v anglickém jazyce a rozvoji elektronických forem výuky. Je autorem 2 článků v pediatrických časopisech a mnoha přednášek na celorepublikových pediatrických kongresech.

 

MUDr. Ivana Eimerová

Po iniciálním působení na dětském oddělení v Náchodě a Jaroměři se věnuje dlouhodobě oboru praktické lékařky pro děti a dorost. Stojí za péčí o tisíce dětí, kterým celoživotně věnuje svou vynikající odbornost s lidským přístupem.

 

Dagmar Halamková

V začátcích své kariéry působila na dětském oddělení v Náchodě, poté se celoživotně věnuje práci sestry v oboru praktického lékařství pro děti a dorost.

 

Alena Hanzlová, DiS.

Po mnohaletém působení na dětském oddělení v Náchodě na úseků novorozeneckém a větších dětí přestoupila k práci sestry v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost.

Zavolejte nám+420 491 42 45 53
+420 725 88 23 23
Napište nám info@eimerpediatrie.cz
Navštivte násPurkyňova 404, Náchod 547 01