Lidé, se kterými se u nás budete setkávat

 Lékaři

 

MUDr. Lukáš Eimer

Za působení na dětském oddělení v Náchodě (2006 – 2009), kde získal nemalou část pediatrických znalostí, se účastnil ústavních pohotovostních služeb a LSPP. Po změně místa působení na Dětskou kliniku FN Hradec Králové (2009 – dosud) se zaměřil na pediatrickou intenzivní péči a účastní se služeb na Jednotce intenzivní a resuscitační péče pro kojence a větší děti. Úspěšně složil 2 atestace (obor Dětské lékařství a obor Praktické lékařství pro děti a dorost). Na Dětské klinice vede poradnu pro domácí umělou plicní ventilaci. V letech 2011 až 2014 byl učitelem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde se mimo jiné podílel na výuce v anglickém jazyce a rozvoji elektronických forem výuky. Je autorem a spoluautorem několika článků v odborných českých a zahraničních časopisech a mnoha přednášek na celorepublikových pediatrických kongresech.

MUDr. Lucia Rybárová (zástup)

Dětská lékařka působící na dětském oddělení v Náchodě, nyní si plnící své milé mateřské povinnosti.

MUDr. Ludmila Tománková (občasný zástup)

Dětská lékařka působící na dětském oddělení v Náchodě, nyní si plnící své milé mateřské povinnosti.

MUDr. Ivana Eimerová (občasný zástup)

Po iniciálním působení na dětském oddělení v Náchodě a Jaroměři se věnuje dlouhodobě oboru praktické lékařky pro děti a dorost. Stojí za péčí o tisíce dětí, kterým celoživotně věnuje svou vynikající odbornost s lidským přístupem.

MUDr. Eva Šedivá (zástup)

Dětská lékařka, která působila na dětském oddělení v Náchodě, následně na Dětské klinice FN Hradec Králové. Nyní se bude po nějaký čas věnovat plně milým mateřským povinnostem.

 

Zdravotní sestry

Mgr. Martina Čuhaničová

Po studiu všeobecné sestry získala titul Bc. a následně Mgr. v oboru Ošetřovatelství v pediatrii. Nejprve pracovala na Klinice dětské neurologie FN Ostrava, následně na Dětské klinice FN Hradec Králové na hematoonkologickém oddělení, Jednotce intenzivní a resuscitační péče a novorozeneckém oddělení. Je vzdělána v laktačním poradenství.

Klára Eimerová, DiS.

V průběhu své kariéry působila na oddělení obličejové a čelistní chirurgie FN Motol, následně na Dětské klinice FN Hradec Králové, nejprve na kojeneckém oddělení a následně na Jednotce intenzivní a resuscitační péče, menším úvazkem na ARO Kolín. Má vyšší odborné vzdělání v oboru dětská sestra a anesteziologická sestra. Je vzdělána v laktačním poradenství.

Iva Kulichová

V průběhu své dosavadní kariéry působila převážně jako sestra v ordinaci praktické lékařky pro děti a dorost. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Hradci Králové - obor dětská sestra.

Dagmar Halamková (občasný zástup)

V začátcích své kariéry působila na dětském oddělení v Náchodě, poté se celoživotně věnuje práci sestry v oboru praktického lékařství pro děti a dorost.

 

 

 

 

Zavolejte nám+420 491 42 45 53
Napište nám info@eimerpediatrie.cz
Navštivte násPurkyňova 404, Náchod 547 01