Resuscitace

Resuscitace dítěte:

 • dítětem se rozumí postižený mladší 8 let
 • základní resuscitace má přednost před tísňovým voláním, tzn. že zachránce nejprve zahájí resuscitační postup (cca 1 minutu) a poté volá na tísňovou linku 155; po nahlášení situace na tísňovou linku pokračuje v KPR do příjezdu ZZS

Postup:

 • provést kontrolu vitálních funkcí – ověřit vědomí a dýchání (proud vzduchu), přítomnost tepu není třeba u dětí ověřovat !
 • uložit dítě na záda na pevnou podložku
 • zprůchodnit dýchací cesty – záklon hlavy (u dětí do 1 roku pouze mírný záklon hlavy)
 • provést 5 umělých vdechů
 • zahájit nepřímou srdeční masáž –  30 stlačení hrudníku následované 2 vdechy
 • pokračovat v resuscitaci v poměru 30:2
 • hloubka stlačení hrudníku by měla být alespoň do 1/3 předozadního rozměru hrudníku
 • masáž provádět frekvencí 100 stlačení/min
 • nepřerušovat resuscitaci do obnovení životních funkcí či příjezdu ZZS

 

Léčba horečky u dětí

Horečka u dítěte je tělesná teplota vyšší než 38°C naměřená v podpaží nebo vyšší než 38,5 °C naměřená v konečníku. Jedná se o přirozenou obrannou reakci organismu, která je potřebná ke zvládnutí infekčního onemocnění. Horečkou snižujeme pouze v případě, pokud naměřená hodnota přesahuje výše uvedené údaje.

Dítě s horečkou musí mít klid na lůžku. Důležitý je zvýšený příjem vlažných nebo studených tekutin (čaj, ovocné šťávy, v předškolním a školním věku případně minerálky). Do jídla děti nenutíme, volíme lehce stravitelná jídla. Dítě s horečkou vyžaduje trvalý dohled dospělé osoby.

 

LÉČBA HOREČKY

Horečku můžeme snižovat fyzikálními principy nebo podáváním léků.

Zábaly se používají jen při dobré snášenlivosti. Používá se vlažná voda (cca 25°C) na 10 - 15 minut. Zakryjeme hrudník a břicho, dítě zásadně nepřikrýváme. Zábal můžeme opakovat, a to přibližně 3x za 2 hodiny.

Sprchování - dítě sprchujeme vlažnou vodou kolem 30 °C po dobu asi 2 minut.

Zábaly, omývání/sprchování neprovádíme či neopakujeme, pokud má dítě mramorovanou kůži nebo studené končetiny.

V případě volby podávání léků podáváme připravky snižující vysokou teplotu. Máme k dispozici formy sirupové, čípkové a tabletové. Jednotlivé formy volíme podle věku, tolerance a přidružených příznaků (zvracení, průjem, odmítání stravy). U čípkové formy je důležité po aplikaci přidržet půlky zadečku u sebe po dobu 1-2 minut.

 • Paracetamol (firemní názvy – PARALEN, PANADOL BABY) 
 • Paracetamol  -  1 dávka = 10 - 15 mg/kg, maximálně 4x denně, tj. každých 6 hodin.
 • 5 ml sirupu obsahuje 120 mg paracetamolu.
 • Čípky obsahují 100 mg nebo 125 mg paracetamolu.
 • Ibuprofen (firemní názvy – IBUPROFEN, BRUFEN, IBALGIN, NUROFEN)
 • Ibuprofen – 1 dávka = 5 - 10 mg/kg, maximálně 3 - 4x denně, tj. Každých 6 - 8 hodin.
 • Ibuprofen můžeme podat dětem od 2 měsíců věku nebo od hmotnosti 7 kg.
 • 5 ml sirupu obsahuje 100 nebo 200 mg ibuprofenu.
 • Čípky 60 mg nebo 125 mg ibuprofenu. 

 

PRAKTICKÝ POSTUP

Aplikujeme optimální dávku léku (paracetamol nebo ibuprofen). Pokud zvýšená teplota přetrvává, je možné po 1 hodině  podat jiný druh léku. Při návratu horečky dříve než za 6 hodin je možné střídat oba léky. Maximální léčba  horečky pomocí léků je tedy podávání paracetamolu a ibuprofenu v dávce při horní hranici v 6 hodinových intervalech (střídáme oba léky po 3 hodinách). Při dobré snášenlivosti a spolupráci dítěte kombinujeme s tepelnými zábaly, omýváním houbou či sprchou.

V žádném případě dětem nikdy nepodáváme kyselinu acetylsalicylovou (ACYLPYRIN, ASPIRIN, ANOPYRIN) !

Zavolejte nám+420 491 42 45 53
Napište nám info@eimerpediatrie.cz
Navštivte násPurkyňova 404, Náchod 547 01